Vilični zglob (temporomandibularni zglob) predstavlja jedinstvenu vrstu zgloba u ljudskom telu. To je jedini zglob koji uvek radi u paru, a istovremeno je i zglob koji se najčešće koristi u toku dana. Tegobe koje se mogu javiti u viličnom zglobu su pucketanje ili preskakanja zgloba, ali i one teže kao što su bolovi i ograničeno otvaranje usta.

Uzroci tegoba u viličnom zglobu:

-povreda zgloba, direktan udarac ili izčašenje,

-stiskanje zubima, napetost, stres,

-nepravilan zagriz, neodgovarajuć položaj zuba i vilica ili veliki broj zuba koji nedostaje,

-degenerativna oboljenja zgloba, tumor zgloba.

Bez obzira na uzrok koji je doveo do tegoba u viličnom zglobu, simptomi koji se javljaju mogu biti: bolovi u predelu zgloba i okolnim delovima glave, bolovi u toku otvaranja usta ili u toku žvakanja, ograničeno otvaranje usta, napetost okolnih mišića, pucketanje i preskakanje zgloba. Pacijenti sa ovim tegobama često imaju problem da izdrže duže stomatološke intervencije, zbog držanja usta otvorenim.

Kod akutnih stanja i povreda, ove tegobe mogu da potraju od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Kod hroničnih problema sa viličnim zglobom, tegobe mogu da traju mesecima, pa čak i godinama ukoliko se ništa ne preduzme kako bi se ovaj problem rešio.

vilicnom zglobu
Izvor: https://dentalwellnessgroup.com/ways-tmd-can-impact-individuals-hearing/

Terapija viličnog zgloba

Kod povreda i izčašenja zgloba, potrebno je da se uradi RTG snimak kako bi se proverilo da li je došlo do frakture kosti. Ukoliko to nije slučaj, terapija je što više odmaranje zgloba, izbegavanje tvrde hrane, kao i antiupalni lekovi.

Kod ljudi koji imaju problema sa stiskanjem zubima, potrebno je da se izradi folija protiv stiskanja i škripanja zubima. Kod ekstremnih slučajeva moguća je i primena miorelaksanata ili inekcija koje sprečavaju jako stiskanje vilicama. Kod pacijenata koji stiskaju zubima zbog napetosti i stresa, preporučuje se i savetovanje sa psihologom.

Nepravilan odnos vilica i zuba, odnosno nepravilan zagriz može dovesti da horničnih problema u viličnom zglobu. Od ovih tegoba najčešće pate ljudi koji imaju takozvani otvoren zagriz, odnosno pacijenti koji nemaju međusoban kontakt sa prednjim zubima. U ovom slučaju mnogo veći pritisak trpe bočni zubi, pa je samim tim i zglob nepravilno opterećen. Kod ovih pacijenata je potrebno razmotriti ortodontsko ispravljanje zagriza, odnosno nošenje neke od proteza za ispravljanje zuba.

Problem takođe mogu imati i pacijenti koju su zbog karijesa ili parodontopatije izgubili veći broj svojih zuba. Ovo stanje dovodi do potpunog poremećaja zagriza, koji se prenosi na vilični zglob. Kod ovih pacijenata potrebna je kompletna protetska rehabilitacija, odnosno izrada navlaka, mostova ili proteza, kako bi se zubi nadoknadili.

Određeni broj ljudi, najčešće mlađih, oseća pucanje u zglobu prilikom jakog otvaranja usta. Ove pokrete bi trebalo maksimalno izbegavati i raditi vežbe koje pomažu da se ovo pucketanje smanji. Pitajte svog stomatologa da vam pokaže i nauči vas kako da primenjujete ove vežbe.

Kod težih degenerativnih oboljenja u samom zglobu, potrebna je detaljnija analiza i pregled, u konsultaciji sa maksilofacijalnim hirurgom. Ova grana medicine se bavi lečenjem oboljenja zgloba, kako konzervativnim tako i hirurškim putem.

 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.