Edelweiss fasete (ili viniri) predstavljaju dugoročno rešenje za unapređenje izgleda prednjih zuba. Naši stomatolozi u ordinaciji Bede ovom vrstom faseta dizajniraju savršen izgled osmeha i unapređuju estetiku zuba, bez komplikovanih procedura i bez bolova.

Šta su Eldeweiss Viniri?

Edelweiss viniri predstavljaju prefabrikovane ljuspice, koje se izrađuju laserskim putem. Ova vrsta materijala imitira savršen oblik i izgled prednje površine zuba, na način da zubi izgledaju potpuno prirodno. Ono što je još jedna prednost ovakve vrste vinira je što nam Edelweiss omogućava da svaku ljuspicu prilagodimo individualnim potrebama pacijenta u toku samog postavljanja na zube.
Za razliku od kompozitnih faseta, Edelweiss fasete su otpornije na uticaje spoljašnje sredine, zbog toga što su fabrički izrađene. Sa druge strane, u poređenju sa keramičkim fasetama, postavka Edelweiss faseta je mnogo jednostavnija i sama procedura dobijanja novog osmeha kraće traje.

Kada se preporučuju Edelweiss fasete?

Edelweiss fasete                             Edelweiss fasete

Edelweiss fasete se preporučuju ljudima koji nisu zadovoljni sa izgledom svojih prednjih zuba. Ovom vrstom faseta možemo da menjamo oblik, boju i veličinu zuba, u skladu sa anatomskim karakteristikama vilice i zagriza.

Ono što je bitno naglasiti jeste da na zube koji na sebi imaju velike plombe ili su potamneli usled vađenja živca, ipak preporučujemo stavljanje keramičkih navlaka umesto faseta, kako bi se postogli bolji estetski rezultati.

Kako se postavljaju Eldeweiss Fasete?

Sama procedura postavljanja ove vrste faseta je veoma jednostavna. Potrebna su dva dolaska u stomatološku ordinacju. U sklopu prvog dolaska se rade pregled i analiza. To znači da zajedno sa pacijentom razmatramo šta je sve potrebno da se uradi, kako bi postigli željene razultate. U sklopu ovog pregleda razgovaramo o budućoj boji i veličini zuba. Obavezan deo ovog dolaska kod stomatologa je i uzimanje otiska zuba.

Nakon nekoliko dana, zakazujemo drugi dolazak u ordinaciju, u sklopu kojeg se radi postavka faseta. Vreme postavke zavisi od broja zuba koji se radi, u proseku oko 30min po zubu. Sama postavka je potpuno bezbolna i komforna za pacijenta, jer ne podrazumeva nikakve invazivne metode i brusenja. U toku rada je moguće praviti pauze po potrebi.

Nakon postavljanja faseta, radi se detaljna obrada svih rubova, kako bi desni ostale zdrave i kako bismo postigli željeni izgled. Takođe se radi i usklađivanje zagriza, kako ne bi došlo do odlamanja fasete u toku jela.

Ono što je važno naglasiti jeste da navike pacijenta mogu da utiču na dugotrajnost faseta. Pacijenti koji imaju naviku da grickaju nokte ili neke predmete, kao i pacijenti koji noću stiskaju zube, treba da razmotre neki od drugih načina kako bi promenili izgled svojih zuba.

U poređenju sa ostalim vrstama faseta, cena Edelweis faseta se nalazi između kompozitnih i keramičkih faseta, i iznosi 12000 RSD po zubu.

Ono što je najvažnije kod donošenja odluke o postavljanju faseta jeste da se proceni da li na ovaj način mogu da se ispune estetski zahtevi pacijenta, a da rešenje bude kvalitetno i dugoročno. Kako bi ste saznali da li ste dobar kandidat za postavljanje faseta, možete zakazati besplatan pregled i konsultacije, u okviru kojeg bismo razmotrili sva moguća rešenja u vašem slučaju.